Senin, 13 Januari 2014

TELUR MELEDAK

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki pengaruh yang kuat itu sdh menjadi hal biasa yang kita telah tonton bersama-sama.

Namun, ada hal yang terlupakan dari kajian para pengamat untuk menafsirkan bahwa seberapa jengkelnya orang-orang sehingga respon terhadap Tersangka Korupsi Anas Urbaningrum mendapat perlakuan yang sangat MEMALUKAN.

Perlakuan tersebut memang sangat sederhana, namun memiliki sejuta makna "menurut saya. Perlakuan mana yaitu PELEMPARAN TELUR KE KEPALA ANAS URBANINGRUM. 

Minggu, 12 Januari 2014

UPAYA HUKUM DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Izra Jinga Saeani, SH
Perlawanan Putusan Dismissal

Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusywaratan memutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dewan dan didenganrkan oleh para pihak.

Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut:

Tampilan Baru 2014